Výuka hry na bicí


Hudební obory: 

Hra na bicí soupravu
Hra na melodické bicí nástroje (Marimba, Vibrafon, Xylofon)


      Výuka je zaměřena především na zvládnutí techniky hry na bicí nástroje, s přihlédnutím na praktické použití v různých hudebních stylech (rock, jazz, funky, latin, ...).
      Důraz je kladen v prvé řadě na pohybovou koordinaci a nezávislost rukou a nohou, správné držení paliček, zdokonalení a procvičování rytmického cítění a hudební invence v doprovodech a sólech, čtení notového zápisu pro bicí nástroje, hra s hudební nahrávkou kapel a mnoho dalšího. Vzhledem k zaměření na techniku hry bez stylového omezení tak mají zájemci navíc možnost komplexní přípravy ke zkouškám na konzervatoř nebo jiné střední hudební školy. Toto vše se samozřejmě neobejde bez zvládnutí minimálně základů hudební teorie, která je přirozeně součástí výuky. 
 
Komu je výuka určena ?


      Přihlásit se mohou jak úplní začátečníci bez předchozích hudebních zkušeností, tak i pokročilí. Děti od 8 let. Po dohodě případně mladší. Předplacené lekce můžete využít nejen pro sebe, ale věnovat je také formou dárkového poukazu. Zajímavá je i nabídka zapůjčení bicích nástrojů. 
 
Termíny vyučování.


       Výuka probíhá od září do června. V červenci a v srpnu lze domluvit výuku individuálně dle možností. Docházka je možná v odpoledních i večerních hodinách v závislosti na volné kapacitě. Pokud to máte s dojížděním komplikované, lze využít výuku online. (FaceTime, Skype...)


Zápis do kurzů probíhá v průběhu celého školního roku !!!

      Interval docházky je obvykle 1x týdně, ale není podmínkou. Jedna lekce trvá 50 minut. V  případě včasně omluvené absence se hodina přesouvá po dohodě na nejbližší volný termín. Změna termínu vyučování je vyhrazena.
      Domluvený termín lekce lze zrušit nebo přesouvat nejpozději den předem. V opačném případě Vám bude hodina zaúčtována. Pokud dojde k takto pozdnímu zrušení hodiny ze strany vyučujícího, bude Vám jako kompenzace automaticky připsána jedna lekce navíc zdarma. Toto pravidlo neplatí v případě nemoci.


Ceny platné pro rok 2024
Cena za jednu lekci - dospělí                     600,-Kč 
Cena za jednu lekci - děti/studenti           500,-KčPředplacené lekce formou dárkového kuponu je nutno vyčerpat do 3 měsíců ode dne zaplacení  jinak propadnou !
Nejsem plátce DPH